Quality Austria Adriatic

Quality Austria Adriatic je dio tvrtke Quality Austria (QAA) – renomirana je certifikacijska kuća iz Austrije i posluje na području Hrvatske i Slovenije.

Quality Austria Adriatic surađuje s certifikacijskom kućom LSQA iz Urugvaja kada je u pitanju certifikacija prema GlobalG.A.P. standardu i s certifikacijskom kućom CIS – CERTIFICATION & INFORMATION SECURITY SERVICES GMBH izAustrije, kada je u pitanju certifikacija prema zahtjevima ISO/IEC 27001.

Više o našim partnerima možete saznati OVDJE.

Quality Austria GmbH je akreditirana za certifikaciju osoba prema zahtjevima ISO 17024 od strane Ministarstva gospodarstva.

Quality Austria GmbH pruža svjetski cijenjene i priznate programe edukacija koji obuhvaćaju preko 500 edukacija godišnje u području sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu kao i posebnim edukacijama namijenjenim specifičnim djelatnostima i granama industrije.

Certifikati Quality Austria su priznati širom svijeta zahvaljujući normi ISO 17024 koji pruža okvire za proces ispitivanja, monitoringa i periodičnog ponovnog ocjenjivanja. Također, certifikati imaju odličnu reputaciju kao objektivan dokaz stručnosti.