Transport

EN 13816 (Pružatelji usluga prijevoza putnika)

Motivacija i koristi

Operateri u javnom putničkom prijevozu (PPT) svoje usluge pružaju izravno korisniku. Stoga će kvaliteta usluge koju korisnik zatraži i provjerava imati značajan utjecaj na izbor pružatelja (dobavljača).

EN 13816 je standard za certifikaciju kvalitete pružatelja usluga javnog prijevoza putnika koji vrijedi u cijeloj Europi. Služi kao smjernica za definiranje i mjerenje kvalitete usluga u ugovorima za kupce i pružatelje PPT usluga.

Europske norme utvrđuju definiciju i specifikaciju ciljeva i mjerenja, kao i mjerenje kvalitete usluga koje se pružaju u javnom putničkom prijevozu (PPT). Uključeni su i prijedlozi za odabir odgovarajućih mjernih tehnika.

U EN 13816 kvaliteta se procjenjuje kao stupanj zadovoljstva kupaca. U tom smislu, zadovoljstvo korisnika podrazumijeva stupanj usklađenosti između učinka koji se očekuje i zahtijeva od strane kupca i usluge koju pruža pružatelj transportnih usluga.

Integracija EN 13816 u sustav upravljanja kvalitetom (integrirani sustav upravljanja) omogućuje smanjenje količine dokumentacije. Usklađenost s EN 13816 usmjerava tvrtku u korištenju resursa na način da se zahtjevi kupaca mogu zadovoljiti, dovesti do dodatnog zadovoljstva kupaca, a time i povećati prodaju.

Prednosti EN 13816:

 • povećati zadovoljstvo kupaca;
 • povećanje broja stalnih kupaca;
 • povećanje prihoda od službenih RFQ (request for quotation), (kapacitet snimanja za kvalitetu);
 • povećanje interne učinkovitosti;
 • sustavno uspostavljanje odnosa s kupcima i dobavljačima;
 • mjere kvalitete pružene usluge su mjerljive
Ciljevi

 Cilj EN 13816 je promovirati filozofiju kvalitete u javnom prijevozu i pozvati tvrtke da se usredotoče na potrebe i očekivanja kupaca. To uključuje uspostavu strategije, definiranje kvalitete usluge, informiranje zaposlenika te osmišljavanje i provedbu mjerenja (tehničkih i specifičnih korisničkih mjerenja). Analiza i usporedba pomažu u postizanju kontinuiranog poboljšanja kvalitete.

Ciljna skupina

Zahtjevi ove norme odabrani su tako da dopuštaju velikim i malim ugovornim stranama, na pr. privatni i općinski pružatelji usluga prijevoza, njihovi podizvođači, javna tijela i regulatorna tijela, koji će imati koristi od uspostave i primjene ovog standarda.

Sadržaj

Partneri uključeni u pružanje usluga (podizvođači, transportne tvrtke) morat će uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom koji demonstrativno osigurava sljedeće:

 • prepoznavanje eksplicitnih i implicitnih očekivanja kupaca;
 • razmatranje i očuvanje pravnih, političkih i financijskih imperativa;
 • utvrđivanje razine kvalitete i mogućnosti za poboljšanje;
 • provedba mjerljivih ciljeva i kriterija kvalitete;
 • odabir i utvrđivanje kriterija;
 • određivanje ciljne razine izvedbe;
 • mjerenje pružene usluge; metode mjerenja;
 • frekvencija mjerenja;
 • evaluacija i validacija;
 • dokumentacija;
 • priprema i poduzimanje korektivnih mjera;
 • korisnička ocjena u odnosu na percipiranu izvedbu;
 • priprema i provedba odgovarajućih akcijskih planova

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542