Transport

ECM certifikat (certifikat za subjekte zadužene za održavanje)

Motivacija i koristi

Direktivom EU 2008/110 / EC, koja je uspostavljena radi izmjene Direktive 2004/49 / EC, uvedena je "Subjekt za održavanje željeznice" (ECM). ECM mora biti dodijeljen svakom vozilu i kao takav upisan u "Nacionalni registar vozila" (NVR). Direktiva navodi da željeznički prijevoznici, operateri infrastrukture ili vlasnici vozila mogu preuzeti funkciju ECM-a.

Bez obzira na odgovornost pružatelja željezničkih usluga i operatera infrastrukture za siguran rad vlakova, ECM mora osigurati sustav održavanja koji osigurava da su vozila zadužena za njegovo održavanje u sigurnom stanju.

ECM mora osigurati da se vozila održavaju u skladu s dokumentima o održavanju svakog vozila i primjenjivim zahtjevima, uključujući propise o održavanju i TSI pravila (Tehničke specifikacije za interoperabilnost). Prije svega, moraju formulirati zahtjeve za održavanje vozila i sami provoditi mjere održavanja ili koristiti sustave održavanja u skladu s EU uredbom s kojom sklapa ugovore. U slučaju postojeće ISO 9001 certifikata, zahtjevi se mogu integrirati.

Ciljevi
  • osiguranje kvalitete, transparentnosti i certificiranja održavanja teretnih vagona
  • usklađenost s relevantnim međunarodnim i nacionalnim zahtjevima u skladu s EU direktivom
  • sigurnost željeznice
  • prekogranični promet bez prepreka
Ciljna skupina
  • Željeznički dobavljači, operateri infrastrukture ili vlasnici vozila koji mogu preuzeti funkciju ECM
  • Sustavi održavanja teretnih vagona
  • Dobavljači elemenata teretnih vagona ili elemenata željezničkih vozila
Kriterij prihvatljivosti

Nadležna tijela i radionice za održavanje teretnih vagona trebaju imati objektivne dokaze da postoji odgovarajući sustav održavanja i da je ta provedba u skladu sa zahtjevima Priloga III Uredbe Vijeća 445/2011 od 10. svibnja 2011. i ERA sigurnosne jedinice.

Ti subjekti moraju podnijeti zahtjev u skladu s Aneksom IV HE 445/2011 akreditiranom certifikacijskom tijelu. Nakon zaprimanja svih potrebnih evidencija, certifikacijsko tijelo mora izvršiti certifikaciju u roku od četiri mjeseca. Nakon toga, nadležno tijelo izdaje potvrdu o održavanju ili potvrdu za funkcije održavanja u skladu s Prilogom V. HE 445/2011.

Za održavanje ostalih željezničkih vozila može se izdati potvrda o sukladnosti nakon provjere koja zadovoljava kriterije HE 445/2011.

Ocjenjivački sustav za održavanje ostalih željezničkih vozila

Od 2016. godine može se izdavati potvrda o sukladnosti analogno kriterijima VO 445/2011 za održavanje ostalih željezničkih vozila. Ova potvrda o sukladnosti vrijedi 5 godina, a nadzorna provjera će se obavljati svake godine.

Akreditacija

Quality Austria je akreditirana kao ECM certifikacijsko tijelo od 12.12.2012. i upravlja se kao ECM certifikacijsko tijelo u bazi podataka ERA i ERADIS.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, SMS sigurnost na željeznici u skladu s Direktivom EU 2016/798 (EU-RL 49/2004) ili Zakonom o željeznici § 39 u Austriji, ON EN 13816 Promet - logistika i usluge - javni prijevoz.

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542