Transport

ECM Potvrda o sukladnosti za održavanje željezničkih vozila

Motivacija i koristi

Člankom 14. Direktive EU 2016/798 regulirano je održavanje vozila koja se koriste u željezničkom prometu, dok su u Prilogu III. ove Direktive navedeni relevantni kriteriji.

Službenik za održavanje (ECM) mora koristiti ovaj standardizirani sustav kako bi osigurao da su vozila za koja je odgovoran ECM u sigurnom radnom stanju. ECM osigurava da se vozila servisiraju i održavaju u skladu s dokumentacijom specifičnom za vozilo iu skladu s primjenjivim zahtjevima, uključujući pravila održavanja i TSI-jeve (Tehničke specifikacije za interoperabilnost). Nadalje, mjere održavanja potrebne za vozila za koja je odgovoran ECM moraju proizlaziti iz zahtjeva ECM-a. ECM tada izvodi ove mjere autonomno ili koristi usluge koje pružaju sustavi koji su certificirani kao ECM ili čija je usklađenost certificirana. Ako se takve usluge koriste, moraju se sklopiti odgovarajući ugovori. Ako postoji certifikat ISO 9001 ili ECM certifikat za kamione, zahtjevi se mogu integrirati.

Quality Austria nudi ECM certifikate sukladnosti za željeznička vozila od 2016. godine i akreditirana je kao ECM certifikacijsko tijelo. Također ga je ERA odredila kao ECM certifikacijsko tijelo u ERADIS-u (Europska baza podataka o interoperabilnosti i sigurnosti).

Ciljevi
  • Osiguravanje kvalitete, transparentnosti i vidljivosti reguliranog održavanja tračničkih vozila
  • Dokaz o usklađenosti s relevantnim međunarodnim zahtjevima (Europska unija) i nacionalnim zahtjevima (npr. željeznički zakoni)
  • Sigurnost na željeznici
Ciljna skupina
  • Željeznički prijevoznici, operateri infrastrukture i vlasnici željezničkih vozila od kojih su preuzete funkcije subjekata održavanja (ECM)
  • Poduzeća za održavanje željeznica
  • Dobavljači (dobavljači) komponenti za željeznička vozila
Kriterij prihvatljivosti

Svi subjekti zaduženi za održavanje željezničkih vozila moraju dokazati da su uspostavili ovaj sustav i primjenjivati ​​ga u skladu sa zahtjevima Priloga III Uredbe EU 445/2011 i/ili Priloga III Direktive 2016/798 i odluka ERA donesenih u ovoj uzeti u obzir usklađenost.

Nakon što se od Quality Austria zatraži pisani certifikat, moći će ga dobiti ako se tijekom inspekcije utvrdi sukladnost s kriterijima.

Tvrtke koje su dobile ECM certifikat o sukladnosti djeluju preventivno u skladu sa zahtjevima EU Uredbe 445/2011 koju je za sva vozila definirala nadležna Komisija.

Odgovarajući preliminarni rad, uključujući napore za dobivanje ECM certifikata o sukladnosti i uspješan završetak godišnjeg pregleda, može se prepoznati uz potrebnu certifikaciju.

Drugi relevantni standardi

Uredba EU EC 445/2011, SMS (Sustavi upravljanja sigurnošću) Sigurnost željeznice prema EU Direktivi 2016/798 i/ili §39 Austrijskog zakona o željeznici, ISO 9001, IRIS (Međunarodni standard željezničke industrije).

 

 

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542