Sigurnost i zaštita zdravlja na radu

SCC (Safety Certificate Contractors)

Motivacija i koristi

SCC („Safety Certificate Contractors“) je međunarodni standard za upravljanje sigurnošću, zdravljem i okolišem za pružatelje tehničkih usluga i agencija za posredovanje u zapošljavanju, koje postaju aktivne u prostorijama klijenta. Ovaj standard također definira zahtjeve koji se postavljaju podizvođačima na jedinstven način. Podizvođači su vanjske tvrtke koje su aktivne u prostorima kupca i pružaju tehničke usluge, npr. građevinske tvrtke, tvrtke za održavanje i montažu kao i tvrtke za čišćenje, transport i zbrinjavanje otpada. Špediterske tvrtke su izuzete.

SCC je postupak certificiranja za sustave upravljanja sigurnošću uz uzimanje u obzir relevantnih zdravstvenih i ekoloških aspekata. Certifikat prema SCC-u može se dobiti zajedno s certifikatima prema ISO 9000ff, ISO 14001, OHSAS 18001, EN 13816 i SMS §39 EisbG EU RL 2004/49/EG.

Standard SCC razvijen je kako bi se zahtjevi koji se postavljaju pred izvođače i podizvođače koji se odnose na sigurnost i zdravlje na radu te zaštitu okoliša učinili dosljednim i ujednačenim.
SCC je mjerilo koje se dobrovoljno koristi za projektiranje i certificiranje sigurnosnog sustava. Sukladnost s ovim standardom provjerava neovisno certifikacijsko tijelo. U središtu pregleda su trenutne statistike nesreća, edukacije, ciljevi i sljedljiva smanjenja učestalosti nesreća.

SCC sadrži sljedeće vrste:

 • SCC*
 • SCC**
 • SCCP– kao certifikat za petrokemijsku industriju

Ove se vrste razlikuju po kriterijima ocjenjivanja, opsegu procjene i broju obveznih pitanja.
SCC je toliko generičan da ga bez problema mogu preuzeti svi sektori.

Ciljevi
 • osiguravanje visoke razine sigurnosti, zdravlja i okoliša (SHE) i s ciljem stalnog povećanja tih razina
 • identificiranje i procjena rizika
 • izbor, informiranje i osposobljavanje osoblja prema SHE kriterijima
 • poboljšanje unutarnjeg zdravstvenog sustava
 • usklađivanje nabave s kriterijima SHE za motore, postrojenje i usluge
 • priprema za hitne slučajeve
 • prijavljivanje, evidentiranje i proučavanje nesreća, nezgoda, nesigurnih situacija i profesionalnih bolesti
Ciljna skupina
 • sve tvrtke koje pružaju tehničke usluge trećim stranama
 • tvrtke za planiranje, izgradnju, montažu i održavanje
 • poduzeća za čišćenje i zbrinjavanje otpada
Kriteriji

Unutar SCC standarda, SCC kontrolni popis ključno je pitanje sustava. Ovaj SCC kontrolni popis uključuje sve zahtjeve u obliku pitanja, savjeta i testnih kriterija. Kontrolna lista se temelji na deset elemenata i izvrsno je prikladna za upravljanje zaštitom rada i zdravlja.

Pitanja formulirana u klauzulama podijeljena su na "obvezna pitanja" i "dopunska pitanja".
Zahtjevi koje postavljaju obvezna pitanja moraju biti u potpunosti ispunjeni bez iznimke. Što se tiče zahtjeva postavljenih u dopunskim pitanjima, mora biti ispunjen minimalni broj bodova. Ovaj minimalni broj bodova utvrđuje se zbrajanjem bodova dodijeljenih za sva pitanja.

Ovisno o veličini tvrtke, izdat će se SCC* i SCC** certifikati. SCC* (restricted Certificate) namijenjen je manjim tvrtkama s najviše 35 zaposlenih. Ovim se certifikatom aktivnosti upravljanja SHE ocjenjuju izravno na radnom mjestu. SCC** (neograničeni certifikat) namijenjen je tvrtkama s više od 35 zaposlenih. Ako tvrtke zapošljavaju podizvođače za tehničke usluge, SCC** će se primjenjivati ​​neovisno o broju zaposlenih. U SCC** ocjenu koja se vrši izravno na radnom mjestu nadopunjuje se pregledom sustava upravljanja SHE. U SCC P, kao certifikat za petrokemijsku industriju, uz kriterije ocjenjivanja i opseg procjene prema SCC-u** - očekuje se ispunjenje svih specifičnih zahtjeva u petrokemijskoj industriji i rafinerijama.

Akreditacije ili registracije

Prema Saveznom zakonskom glasniku, 153. Uredbi, koja je objavljena 22. svibnja 2009., Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditirana je za certificiranje organizacija prema SCC-u.

Ostale relevantne norme

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816, Sigurnost na željeznici prema članku 9. Direktive (EU) 2016/798 (2004/49)

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542