Motivacija i korist

Primjenom ovog standarda osigurava se sistematizacija sigurnosnih aktivnosti i optimizacija procesa. Osim toga, pomaže u postizanju strukturiranog poboljšanja zakonske usklađenosti i okvirnih uvjeta korištenjem transparentnih sustava za odgovorne osobe, predstavnike i menadžere.

Podignuta je svijest o zdravstvenim i sigurnosnim rizicima na radu i provjereni su zdravstveni i sigurnosni zahtjevi. Postoji otvorena informacijska politika u pogledu razvoja sigurnosti i zdravlja na radu te se ostvaruje kontinuirano unapređenje sigurnosti i zdravlja na radu. Procesi se sustavno pregledavaju i mjere se definiraju, provode, prate i ocjenjuju.

Organizacija s certifikatom ISO 45001 ulijeva veće povjerenje kupcima, dobavljačima, zaposlenicima, državnim agencijama i investitorima. Mnoge specifikacije ISO 45001 slične su zakonskim zahtjevima. Stoga ISO 45001 podržava svaku ambicioznu organizaciju u povećanju pravne sigurnosti poduzeća.

ISO 45001 temelji se na ISO strukturi visoke razine i može se učinkovito kombinirati s drugim standardima kao što su ISO 9001 i ISO 14001 zbog iste strukture i formata. Standard je uvelike u skladu s aspektom prevencije (na temelju rizika).

Ciljevi
 • Uspostaviti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu kako bi se smanjili rizici za zaposlenike i druge dionike koji mogu biti izloženi rizicima sigurnosti na radu povezanim s organizacijom
 • Kontinuirano unapređenje sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu
 • Dokazivanje usklađenosti s vlastitom politikom sigurnosti i zdravlja na radu
 • Komuniciranje o ovoj usklađenosti s vanjskim stranama
 • Certifikacija / verifikacija sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od strane neovisne vanjske organizacije
 • Utvrđivanje vlastite razine sigurnosti i zdravlja na radu i izjava o usklađenosti s postojećim specifikacijama sustava upravljanja zaštitom zdravlja i zaštitom na radu
Ciljna skupina

Pogodno za organizacije u trgovini i industriji, pružatelje usluga, socijalne ustanove, javni i komunalni sektor kao i željeznička poduzeća.

Kriterij prihvatljivosti

Sustav upravljanja ISO 45001 uključuje zahtjeve za sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koji pomažu organizacijama u upravljanju rizicima za zdravlje i sigurnost na radu i poboljšavaju njihovu učinkovitost. Specifikacije sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu može primijeniti svaka organizacija. Svi uvjeti navedeni u normi ISO 45001 trebaju biti uključeni u sustav upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Opseg u kojem se koriste ovisi o različitim čimbenicima kao što su korporativna politika tvrtke, aktivnosti organizacije, rizici i složenost operacija i procesa.

Da bi dobila certifikat prema ISO 45001, organizacija mora ispuniti sljedeće kriterije:

 • utvrđivanje relevantnog konteksta organizacije u odnosu na sigurnost i zdravlje
 • provođenje analize rizika i prilika
 • uspostavljanje plana i postavljanje ciljeva za poboljšanje sigurnosti i zdravlja organizacije
 • integriranje zahtjeva u poslovne procese
 • interni pregled i periodični pregled od strane menadžmenta
Akreditacija

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je od travnja 2018. akreditiran za certifikaciju organizacija prema ISO 45001.

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SCC, AUVA SGM, EN 13816, Sigurnost na željeznici prema članku 9. Direktive (EU) 2016/798 (2004/49)

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Igor Panin

General Manager QAA d.o.o - Edukacija, certifikacija i evaluacija

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542