Portfelj proizvoda

Menadžer Sustava Kvalitete (ISO 9001)

Pregled i sadržaj

Ova edukacija podučava specijalizirane vještine potrebne za kvalifikaciju menadžera upravljanja kvalitetom u sažetom obliku.

Materijal iz 7 edukacija:

  • Integrirani sustavi upravljanja – Zahtjevi (IMS)
  • Sustavi upravljanja kvalitetom (QMS)
  • Integrirani sustavi upravljanja (IMSA)
  • Statističke metode za donošenje odluka (QME)
  • Integrirani sustavi upravljanja – Organizacijski razvoj (IMSO)
  • Sustavi upravljanja kvalitetom - Menadžment projektima (QMSPR)
  • Ispit za menadžere sustava kvalitete (QMP)
Profil radnog mjesta

Menadžeri sustava kvalitete, osim znanja i vještina predstavnika upravljanja kvalitetom, posjeduju i znanja i kvalifikacije potrebne za razvoj sustava upravljanja kvalitetom prema održivom poslovnom uspjehu organizacije, uvažavajući zahtjeve dionika, tržišta zahtjevima i kontekstu organizacije. Upoznati su s naprednim pristupima upravljanja, primjenjuju te pristupe u svojoj organizaciji i pružaju podršku pri donošenju odluka vezanih uz ova pitanja. Poznavanjem modela i sustava, Menadžeri sustava kvalitete su u stanju zahtjeve iz različitih standarda integrirati u sustav upravljanja u organizaciji. Također, mogu izvršavati zadatke menadžera programa provjere.

Serija Edukacija

Za više informacija o našim međunarodnim programima edukacije i certificiranja posjetite ovu stranicu posjetite stranicu.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Andrea Ivezić

Executive Director QAA d.o.o. – Edukacija, certifikacija i evaluacija

+385 99 654 6542