Kvaliteta

ISO 10015 (Smjernice za upravljanje kompetencijama i ljudski razvoj)

Pregled

Učinak organizacije ovisi o tome kako se kompetencije ljudi razvijaju i koriste na poslu. Kompetencija i ljudski razvoj su povezani – ljudski razvoj je dio upravljanja kompetencijama, a kompetentnim ljudima će biti potreban razvoj.

ISO 10015 bavi se s ova dva koncepta pružajući smjernice za provedbu planiranih i sustavnih procesa kompetencija i procesa ljudskog razvoja kako bi pomogao organizacijama poboljšati svoje sposobnosti, ispuniti svoje strateške smjernice i postići željene rezultate.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542