Kvaliteta

ISO 10006 (Smjernice za upravljanje kvalitetom projekta)

Pregled
  • ISO 10006 je smjernica za upravljanje kvalitetom projekta.
  • ISO 10006 usko je povezan s obitelji ISO 9000 i posebno je koristan za tvrtke koje se temelje na projektnoj organizaciji.
  • Standard se bavi tipičnim aspektima kvalitete u procesima upravljanja projektima.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542