Kvaliteta

Ciljani audit BEST-check (bolja, učinkovitija, brža provjera činjenica)

Pregled
 • Jeste li suočeni s odlukom da uvedete metode i filozofije poboljšanja iz kompleta metoda Lean ili Six Sigma ili njihove kombinacije unutar svoje organizacije?
 • Želite li znati kako bi mogao izgledati postupak i/ili program obuke prilagođen vašim potrebama?
 • Ili ste uspostavili takve metode kao što su Lean ili Six Sigma i želite li da naši nezavisni stručnjaci iz industrije procijene gdje postoje slabe točke i mogućnosti za poboljšanje kako bi se vaš program mogao optimizirati?

BEST-Check je idealan alat za provjeru vaših planiranih ili postojećih inicijativa za poboljšanje.

Motivacija i koristi
 • evaluacija i analiza potencijala vašeg programa poboljšanja
 • prijedlozi korisnih dodataka i ekstenzija
 • prijedlozi mogućih načina provedbe
 • (npr. projekti ili prilagođeni sadržaji obuke)
Ciljna skupina

Voditelji proizvodnje, menadžeri kvalitete i predstavnici, osobe odgovorne za Lean/Six Sigma

Sadržaj
 • način razmišljanja: korporativna kultura kao osnova
 • vodstvo: vizija/ciljevi, putokaz, organizacijska struktura, pokazatelji
 • polja potencijala u organizacijskim procesima
 • uvođenje u svakodnevnu praksu: 5S, PDCA (Plan-Do-Check-Act), ploče za sastanke, Kanban, vizualni displeji, timski sastanci, ...
 • projekti/CIP (Continuous Improvement Process): metode, alati, trajanje, stupanj prodora, upravljanje promjenama, ...
 • kompetencije: vještine, obuka, coaching, ...
 • rezultati: interni i eksterni rezultati, održivost, viškovi,…

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542