Sigurnost informacija

Informacijska tehnologija: ISO 20000 Upravljanje IT uslugama

Motivacija i koristi

Zbog svoje neprocjenjive vrijednosti, informacije su u srcu modernih organizacija. Potreba za njihovom zaštitom nadilazi tehničku IT sigurnost. Sukladno tome, procesi upravljanja IT uslugama prolaze kroz cijelu organizaciju poput vena i omogućuju visokokvalitetne IT usluge uz smanjenu cijenu.

Kao akreditirano certifikacijsko tijelo za sustave informacijske sigurnosti prema ISO / IEC 27001 i upravljanje IT uslugama prema ISO / IEC 20000, Quality Austria Vam nudi učinkovite kombinirane inspekcije za certifikaciju integriranog sustava s drugim ISO standardima u suradnji s certifikacijskim tijelom CIS-Cert GmbH.

ISO 20000 (U suradnji s CIS-Cert GmbH)
Trećim stranama teško je pratiti stvarnu produktivnost IT usluga. Stoga svaka IT organizacija zasigurno zna koliki je jaz u zaključivanju između performansi i troškova. Zahvaljujući ISO 20000, jedinom globalnom standardu za upravljanje IT uslugama, učinkovitost i kvaliteta IT usluga bit će značajno povećana i mjerljiva, optimizirana i dokaziva. Certifikacija ISO / IEC 20000 učinit će potencijalne kupce vidljivima kupcima. ISO / IEC 20000 Upravljanje IT uslugama služi kao mjerljivi standard kvalitete za upravljanje IT uslugama (ITSM). U tu svrhu, ISO / IEC 20000 specificira i prikazuje minimalne zahtjeve potrebne za procese, koje organizacija treba uspostaviti kako bi mogla pružati i upravljati IT uslugama na definiranoj razini kvalitete.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542