Zdravstvene usluge i turizam

EN ISO 15189 (kao objektiva audita u okviru ISO 9001 audita)

Motivacija i koristi

Medicinski laboratoriji su od presudne važnosti za njegu pacijenata i njihove usluge moraju biti u skladu sa standardima visoke kvalitete. EN ISO 15189 stvara model najbolje prakse koji medicinskim laboratorijima omogućuje prikaz kompetencija na dosljedan i transparentan način.

Zahtijeva sustav upravljanja kvalitetom temeljen na ISO 9001.

Za više informacija pogledajte njemačku verziju ili nas kontaktirajte!

Akreditacija

Za više informacija o akreditaciji i vašim mogućnostima, pogledajte njemačku verziju ili nas kontaktirajte!

Ciljevi
  • osiguravanje kvalitete rezultata i najbolje prakse
  • povećanje kompetencije
Ciljna skupina

Bilo koji medicinski laboratorij, uključujući patološke laboratorije

Kriteriji
  • zahtjeve postavljene na sustav upravljanja kvalitetom i dokazivanje da su ti zahtjevi ispunjeni;
  • tehničkih zahtjeva i opreme
Drugi relevantni standardi

ISO 9001

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542