Sigurnost hrane

ISO 22000 i FSSC 22000 za tvrtke koje se bave proizvodnjom hrane i ambalaže, ugostiteljstvom, logistikom i veleprodajom

Motivacija i koristi

Nedostaci u lancu opskrbe hranom i njihovi štetni učinci na sigurnost hrane mogu dovesti do bolesti opasnih po život. Osim toga, gubici uzrokovani pokvarenom hranom i neadekvatnim skladištenjem dostižu neslućene razmjere.

Stoga ISO norma EN ISO 22000 „Sustav upravljanja sigurnošću hrane“ precizira zahtjeve koje sustavi upravljanja sigurnošću hrane (FSMS) moraju zadovoljiti kako bi potrošaču dosljedno pružili sigurne krajnje proizvode i povećali zadovoljstvo kupaca. ISO 22000 je standard za sve organizacije uključene u cijeli prehrambeni lanac koji je usklađen u cijelom svijetu.

ISO 22000 objedinjuje prepoznatljive ključne elemente sigurnosti hrane, kao što su interaktivna komunikacija, upravljanje sustavima, kontrola procesa i HACCP principi, s takozvanim "preduvjetnim programima" (PRP). Komunikacija duž prehrambenog lanca ključna je kako bi se osiguralo da su sve relevantne opasnosti za sigurnost hrane identificirane i adekvatno kontrolirane na svakom koraku u prehrambenom lancu.

Prehrambene tvrtke koje su već certificirane u skladu s ISO 22000 moraju proći provjeru obavljenu u skladu s FSSC protokolom, uključujući tehničke specifikacije specifične za sektor (npr. ISO / TS 22002-1, 22002-4, itd.) kako bi zadovoljile sa zahtjevima procesa certificiranja.

Ciljevi
  • poboljšanje sigurnosti hrane
  • poboljšanje kvalitete i sigurnosti proizvoda
  • poboljšanje zaštite potrošača i povjerenja potrošača u integritet proizvoda u cijelom opskrbnom lancu
  • povećanje troškovne učinkovitosti u prehrambenom lancu
  • interaktivna komunikacija
  • upravljanje sustavom i kontrola procesa
  • stvaranje korisnog alata za osiguranje usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i zahtjevima potrošača
Ciljna skupina

Organizacije u lancu opskrbe hranom.

FSSC 22000 prikladan je za certificiranje prehrambenih tvrtki bez obzira na njihovu veličinu, složenost i oblik poduzeća, kao i za ugostitelje, veletrgovce, usluge transporta i skladištenja te proizvođače ambalaže.

Kriterij prihvatljivosti

Standard ISO 22000 izričito zahtijeva primjenu preduvjetnih programa, ali ne postoje smjernice za njihov sadržaj. Stoga su, uz potporu FoodDrinkEurope ( bivši CIAA), savjete multinacionalnih korporacija, razvijene tehničke specifikacije za sektore kako bi se zatvorile postojeće praznine u programima preduvjeta i postiglo priznanje od strane GFSI (Globalna inicijativa za sigurnost hrane).

Postoje dvije vrste preduvjetnih programa. Prvo, postoje programi preduvjeta (PRP) kao osnovni zahtjevi i aktivnosti nužne za održavanje higijenskog okoliša u prehrambenom lancu. Ovi programi nisu odabrani za kontrolu određenih opasnosti, već za osiguravanje higijenskog okruženja. Takvi programi uključuju higijenu osoblja, čišćenje, dezinfekciju i deratizaciju. Drugo, postoje operativni preduvjetni programi (oPRP) koji služe za adekvatnu kontrolu identificiranih opasnosti, ali se ne mogu koristiti kao kritične kontrolne točke. Plan HACCP kritične kontrolne točke (CCP) služi kao treća mjera za kontrolu identificiranih opasnosti po ljudsko zdravlje. Moraju se uspostaviti operativni preduvjeti i HACCP plan za adekvatnu kontrolu identificiranih programa opasnosti za sigurnost hrane.

Ostali relevantni zahtjevi

ISO 9001, Aneks CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU Direktiva 2016 / C 278/01, ISO / TS 22002-1 / -2 / -4 / -5 Preduvjeti za sigurnost hrane - proizvodnja hrane / ugostiteljstvo / proizvodnja ambalaže za hranu / transport i skladištenje), IFS standardi, BRCGS standardi

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542