Sigurnost hrane

IFS International Featured Standard Food

Motivacija i koristi

International Featured Standards (IFS Food) razvili su njemački i francuski maloprodajni trgovci kako bi testirali proizvodnju privatnih marki. Od 2005. godine u zajednički projekt uključene su i talijanske maloprodajne udruge. Cilj standarda je poboljšati sigurnost hrane i kvalitetu proizvoda, poboljšati zaštitu i povjerenje potrošača te povećati ekonomičnost u prehrambenom lancu.

IFS se do sada ne bavi samo dobavljačima privatnih robnih marki („private label“), već je i visoko cijenjen kao sustav osiguranja kvalitete hrane, koji mogu koristiti sve tvrtke koje se bave proizvodnjom hrane.

Sažeti zahtjevi za maloprodaju su: Je li proizvođač sposoban isporučiti siguran proizvod u skladu sa specifikacijama i u skladu sa zakonodavstvom?

Ciljevi
 • jedan zajednički standard s jednim jedinstvenim sustavom ocjenjivanja
 • provjeru prehrambene tvrtke o ispunjavanju zadataka u pogledu sigurnosti, zakonitosti i kvalitete hrane
 • akreditacija i registracija kvalificiranih certifikacijskih tijela i verifikatora
 • stvaranje usporedivosti i transparentnosti u lancu opskrbe
 • smanjenje troškova među dobavljačima i u trgovini
 • poboljšanje sigurnosti hrane i kvalitete proizvoda
 • poboljšanje zaštite potrošača i povjerenja
 • povećanje troškovne učinkovitosti u prehrambenom lancu
 • međusobno priznavanje izvršenih provjera
 • visoka transparentnost u lancu opskrbe
Ciljna skupina

Sve tvrtke koje se bave proizvodnjom u prehrambenom sektoru i sve tvrtke koje trebaju provjeriti ispunjavaju li zahtjeve maloprodajnih tvrtki u pogledu sigurnosti, kvalitete i zakonitosti proizvoda.

Kriterij prihvatljivosti

IFS je orijentiran na Vodič Globalne inicijative za sigurnost hrane (GFSI). Cilj GFSI-ja je uspostaviti međunarodne sigurnosne standarde za tvrtke koje opskrbljuju prehrambene proizvode maloprodaji i tržištima. U tu svrhu GFSI je razvio ključne kriterije prema kojima se usklađuju standardi sigurnosti hrane.

Zahtjevi standarda strukturirani su kako slijedi:

 • korporativna odgovornost
 • sustav upravljanja kvalitetom i sigurnost hrane
 • upravljanje resursima
 • procesi planiranja i proizvodnje
 • mjerenja, analize, poboljšanja
 • zaštita proizvoda

IFS Food je jedinstveni standard za proizvode. Implementacijom zahtjeva cilj je osigurati da tvrtke koje certificiraju IFS Food ne samo da proizvode hranu koja je u skladu sa zakonskim zahtjevima, već i kontinuirano poboljšavaju svoj sustav upravljanja sigurnošću hrane.

Rezultati se određuju prema ispravnoj shemi. Postoje četiri ocjene za ocjenjivanje. Procjena se kreće od "A = potpuna usklađenost sa standardnim kriterijima" do "D = kriterij naveden u standardu nije ispunjen".

Akreditacija

Od veljače 2006. Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditiran za IFS certifikaciju prema ISO / IEC 17065 od strane Saveznog ministarstva za digitalna i ekonomska pitanja i time registriran kao prvo austrijsko certifikacijsko tijelo od strane HDE (Hauptverband des Deutschen Einzelhan - Glavno udruženje njemačke trgovine na malo).

Ostali relevantni zahtjevi

ISO 9001, Aneks CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU Vodič 2016 / C 278/01, ISO 22000, ISO / TS 22002-1 / -2 / -4 / -5 Preduvjetni sigurnosni programi hrane - Proizvodnja hrane / Ugostiteljstvo / Proizvodnja ambalaže za hranu / Transport i skladištenje), FSSC 22000, IFS standardi, BRCGS standardi

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542