Sigurnost hrane

IFS Global Markets: Program procjene sigurnosti hrane za mala ili manje razvijena poduzeća

Motivacija i koristi

Do sada su male organizacije ili organizacije bez potpuno razvijenog sustava upravljanja sigurnošću hrane imale poteškoća u ispunjavanju sveobuhvatnih zahtjeva IFS Fooda. Stoga tvrtke često nisu bile u mogućnosti distribuirati svoje proizvode prehrambenim maloprodajnim lancima jer nisu mogle pružiti traženi dokaz svoje sposobnosti u obliku certifikata IFS, BRC ili FSSC 22000.

IFS Global Markets Food Quality Standard je standardizirani program procjene sigurnosti hrane za komercijalne ili privatne proizvode. Svim prehrambenim tvrtkama nudi priliku da uz malo truda testiraju svoj sustav upravljanja sigurnošću hrane. Aplikacijski program IFS Global Markets Food značajno je pojednostavljen u usporedbi s programom IFS Fooda i sadrži samo trećinu zahtjeva osnovne razine. Za certificiranje prema "IFS Food" organizacije se postupno pripremaju na temelju dvofaznog plana te ga slijede, dalje razvijaju i prolaze evaluaciju. Ulaskom u IFS Global Markets Program male tvrtke također imaju priliku biti uključene u IFS bazu podataka.

Kriterij prihvatljivosti

Postoje dvije vrste zahtjeva:

  1. Zahtjevi osnovne razine

Osnovni sustav upravljanja sigurnošću hrane

specifikacije, uključujući oslobađanje proizvoda, sljedivost, postupanje s incidentima u vezi sa sigurnošću hrane, upravljanje nesukladnim proizvodima, korektivne mjere

Dobra proizvođačka praksa

Osobna higijena, radno okruženje, čišćenje i dezinfekcija, kontrola kontaminacije proizvoda, kontrola štetočina, kvaliteta vode

Kontrola rizika sigurnosti hrane

Kontrola općih i specifičnih rizika za sigurnost hrane, kontrola alergena

2. Zahtjevi srednje razine

Sustav upravljanja sigurnošću hrane

Korporativna odgovornost, opći zahtjevi u vezi s dokumentacijom, procesima, upravljanjem pritužbama, pregledom mjernih i nadzornih uređaja, analizom proizvoda, nabavom, odobravanjem i praćenjem rada dobavljača, kao i obuka

Dobra proizvođačka praksa

Održavanje objekata i opreme, zajedničkih prostora, zbrinjavanje otpada, skladištenje i transport

HACCP i dodatni zahtjevi

HACCP, zaštita proizvoda

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542