Sigurnost hrane

HACCP / Opća načela higijene hrane (CAC / RCP 1-1969, Rev. 4-2003)

Motivacija i koristi

HACCP je sustavni postupak koji se koristi za identifikaciju mikrobioloških, kemijskih i fizičkih opasnosti za ljudsko zdravlje tijekom proizvodnje hrane te za uklanjanje ili smanjenje tih opasnosti na prihvatljivu razinu poduzimanjem odgovarajućih mjera.

Počeci koncepta HACCP sežu u 1959. godinu. Te je godine NASA realizirala projekt u suradnji s tvrtkom Pillsbury u SAD-u. Tada je cilj bio proizvesti hranu koja bi se mogla koristiti u svemiru, jer su se rizici od bioloških, kemijskih ili fizikalnih opasnosti po ljudsko zdravlje mogli isključiti sa 100% sigurnošću („zero error program“).

Nakon objave FAO/WHO (Food and Agriculture Organization/World Health Organization) i usvajanja europske prehrambene industrije i njezinog zakonodavstva, HACCP je postao temelj svih sustava sigurnosti hrane. Najvažniji dokument je "Osnovni tekst o higijeni hrane" pod nazivom "Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke (HACCP)" i smjernice za njegovu primjenu, Aneks CAC / RCP 1-1969 (Rev. Hygiene 4 - 2003).

HACCP koncept je temeljni dio prethodne Uredbe o higijeni hrane i temeljni je dio sadašnjeg paketa higijene hrane koji je na snazi ​​od 2006. godine. Stoga se HACCP koncept mora apsolutno implementirati kao pravno obvezujući.

Prednosti koje se mogu dobiti provjerom HACCP-a koje nudi Quality Austria Center su optimizacija implementiranog HACCP sustava, dokazivanje usklađenosti sa postavljenim zahtjevima te učinkovit nadzor i opasnosti od hrane. Glavna dodana vrijednost je činjenica da se povećava povjerenje industrijskih i komercijalnih kupaca u sigurnost proizvoda. Koncept HACCP može se jednostavno integrirati u postojeći sustav upravljanja kvalitetom.

Ciljevi
 • utvrđivanje, procjena i kontrola opasnosti po zdravlje ljudi
 • veća sigurnost proizvoda i manji rizik odgovornosti za proizvod
 • smanjenje stope potencijalne pogreške
 • poboljšanje zaštite i povjerenja potrošača
Ciljna skupina

Organizacije u cijelom prehrambenom lancu (npr. poljoprivredni proizvođači, proizvođači stočne hrane i stočne hrane, proizvođači aditiva i pomoćnih materijala, podizvođači, trgovci, ugostiteljske i logističke tvrtke).

Kriterij prihvatljivosti

Koncept HACCP temelji se na 7 HACCP principa prema Codex Alimentariusu

 • analizirati opasnosti
 • identificirati kritične kontrolne točke (CCP)
 • uspostaviti preventivne mjere s kritičnim granicama za svaku kontrolnu točku
 • uspostaviti postupke za nadzor kritičnih kontrolnih točaka
 • poduzeti korektivne mjere kada praćenje pokaže da kritična granica nije zadovoljena
 • primijeniti postupke za provjeru da sustav ispravno radi
 • koristiti učinkovitu dokumentaciju HACCP sustava (dokumentacija)

Prije primjene HACCP principa potrebno je izvršiti pet koraka:

 • uspostaviti HACCP tim,
 • dati opis proizvoda,
 • definirati namjenu,
 • predstaviti proizvodni proces dijagramima,
 • provjeriti ove procese i uvjete unutar tvrtke ili organizacije.

Nakon ovih koraka slijedi analiza rizika i procjena povezanih rizika. Analiza opasnosti i procjena rizika uključuje sljedeće korake: utvrđivanje opasnosti za ljudsko zdravlje i rizika koji mogu biti povezani sa pojedinom fazom, utvrđivanje vjerojatnosti njihovog nastanka i procjenu njihovog utjecaja na zdravlje potrošača. Također ima smisla razmotriti mogućnosti otkrivanja prije isporuke kupcu i uključiti ga kao treći čimbenik u procjenu.

Preporučljivo je uzeti u obzir "sposobnost detekcije" kao treći kriterij evaluacije. Nakon i tijekom provedbe HACCP plana provjera se mora provoditi u redovitim intervalima – najmanje jednom godišnje. Primjena postupaka provjere ne zahtijeva samo načelo 5 Codex Alimentariusa, već je i osnovni zahtjev različitih standarda sigurnosti hrane i zakonski zahtjev. prema Zakonu o sigurnosti hrane (Službeni glasnik RS 41/2009, 17/2019).

Od 30.07.2016. godine objavljena je Direktiva EU 2016/C 278/01. Temelji se na "Izvješću o pregledu stanja implementacije HACCP-a u EU i smjernicama za unapređenje" Ureda za hranu i veterinarstvo Europske komisije. Ova nova smjernica ne usredotočuje se samo na HACCP postupke, već ima za cilj promicanje važnosti PRP i HACCP principa u sustavima upravljanja. Trebao bi biti vodič tijekom stvarne implementacije i pokrivati ​​fleksibilne propise za određene tvrtke.

Ostali relevantni zahtjevi

ISO 9001, Aneks CAC / RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), EU Direktiva 2016 / C 278/01, ISO / TS 22002-1 / -2 / -4 / -5 (Preduvjeti za sigurnost hrane - proizvodnja hrane / ugostiteljstvo / proizvodnja ambalaže za hranu / transport i skladištenje), IFS standardi, BRCGS standardi.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542