Sigurnost hrane

GFSI globalni tržišni standard

Pregled

GFSI Globalni tržišni standard temelji se na Globalnom tržišnom programu GFSI-ja i usmjeren je prema organizacijama koje žele implementirati i dalje razvijati sustav upravljanja sigurnošću hrane.

Standard navodi kako se opasnosti u sigurnosti hrane mogu smanjiti i uključuje postupak korak po korak za pripremu GFSI akreditirane sheme certificiranja.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542