Sigurnost hrane

EN ISO 22716 Kozmetika – Dobra proizvodna praksa (GMP) – Smjernice za dobru proizvodnu praksu

Motivacija i koristi

Uredba EU 1223/2009 zahtijeva od proizvođača kozmetike da proizvode u skladu s "Dobrom proizvođačkom praksom - GMP". U Hrvatskoji je to definirano zakonskom regulativom, između ostalog Zakonom o predmetima opće upotrebe i dodatnim Pravilnicima.

Stoga se proizvođačima savjetuje da se pridržavaju ovog zakona i propisa EU. Ali kako organizacija može dokazati da proizvodnja zadovoljava GMP zahtjeve? Standard ISO 22716 je dizajniran za tu svrhu. U ovoj normi glavni zahtjevi su zaposlenici, oprema, proizvodnja i reklamacija opisani u 15 poglavlja i posebno se ispituju. Certificiranje u skladu s ovom normom ne samo da dokazuje da su ispunjeni zakonski uvjeti, već i pruža mogućnost intenzivne analize higijenskog stanja u organizaciji.

Ciljevi

Ova međunarodna norma uključuje smjernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i otpremu kozmetičkih proizvoda. Ove smjernice pokrivaju aspekte kvalitete proizvoda, ali ne pokrivaju u potpunosti sigurnosne aspekte za zaposlenike uključene u instalaciju, niti pokrivaju aspekte zaštite okoliša. Ove smjernice se ne odnose na aktivnosti istraživanja, razvoja i distribuciju gotovih proizvoda.

Ciljna skupina

Cilj ISO 22716 je pružiti smjernice o dobroj proizvodnoj praksi za kozmetičke proizvode. Ove smjernice se razmatraju za korištenje u kozmetičkoj industriji i uzimaju u obzir specifične potrebe ovog sektora.

Kriterij prihvatljivosti

ISO 22716 nudi organizacijske i praktične savjete o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim čimbenicima koji utječu na kvalitetu proizvoda. Ove su smjernice uspostavljene tako da se mogu koristiti tijekom cijelog ciklusa proizvoda od primitka do otpreme. Osim toga, kako bi se razjasnilo kako ovaj dokument ostvaruje svoje ciljeve, svakom glavnom poglavlju dodana su "načela".

Dobra proizvodna praksa predstavlja praktičan razvoj koncepta osiguranja kvalitete opisom proizvodnih aktivnosti na temelju pouzdanih znanstvenih procjena i procjena rizika. Cilj ovih GMP smjernica je definirati aktivnosti koje klijentu omogućuju dobivanje proizvoda koji zadovoljava definirane karakteristike.

Dokumentacija je sastavni dio dobre proizvodne prakse.

Ostali relevantni zahtjevi

ISO 9001, ISO 22000, BRC Packaging, BRC - Global Markets Programs, IFS PACsecure, EN 15593, FEFCO GMP

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542