Sigurnost hrane

CEPA certifikat – EN 16636 za usluge deratizacije

Motivacija i koristi

Konfederacija europskih udruga za suzbijanje štetočina (CEPA) i njezini članovi podržali su razvoj europske norme EN 16636 za sektor deratizacije u suradnji s Europskim odborom za standardizaciju (CEN). Njegova je svrha bila osigurati da sektor bude prepoznat po svom odgovornom pristupu i važnosti za javno zdravlje u svim zemljama Europske unije i EFTA-e. Ovlašteni članovi navedeni su u bazi podataka CEPA Certified®.

Ciljevi
  • Poboljšan imidž tvrtke kroz status CEPA Certified®
  • Promicanje profesionalizma u industriji s fokusom na uslugu i kvalitetu
  • Poboljšana kvaliteta usluge
  • Objektivno mjerilo certificirane tvrtke u odnosu na konkurente
  • Prednost u konkurenciji
Ciljna skupina

Ova europska norma utvrđuje zahtjeve, preporuke i temeljne kompetencije koje pružatelji usluga deratizacije moraju ispuniti, pregledati i proizvesti kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca. To uključuje privatne klijente, javna tijela i širu javnost.

Kriterij prihvatljivosti

Standardni zahtjevi za standardizirani tijek rada, na primjer, priprema ponude, analiza rizika, kontrolni akcijski planovi i mjere za smanjenje rizika. Dodatno, zahtjevi za izvješćivanje i profesionalne vještine za zaposlenike u DDD organizacijama.

Ostali relevantni zahtjevi

ISO 9001, ISO 22000

Želite više informacija?

Rado ćemo Vam pomoći!

Pišite nam!

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542