Motivacija i koristi

Svrha ove međunarodne norme je omogućiti organizacijama da uspostave sustave i procese potrebne za poboljšanje energetskih performansi, uključujući energetsku učinkovitost, korištenje energije i potrošnju energije. Na temelju energetske politike i definiranja ciljeva utvrdit će se, provoditi i verificirati akcijski planovi.

Standard se temelji na zajedničkim elementima standarda za sustave upravljanja kako bi se osigurao visok stupanj kompatibilnosti, posebno s ISO 9001 i ISO 14001. Temelji se na kontinuiranom procesu poboljšanja, poznatom kao PDCA ciklus (Plan-Do-Check-Act ) i integrira upravljanje energijom u svakodnevno poslovanje organizacije.

ISO 50001 će dobiti daljnji utjecaj zahvaljujući nacionalnim i međunarodnim strategijama za zaštitu klime i energetike. Pogotovo s obzirom da standard podržava ciljeve održivog razvoja br. 7 (pristupačna i čista energija) i br. 13 (klimatske akcije) koje su izdali Ujedinjeni narodi.

Ciljevi

ISO 50001: 2018 ima za cilj smanjenje potrošnje energije, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova. To rezultira trenutnim smanjenjem troškova energije, a time i povećanjem dobiti.

Ciljna skupina

Upravljanje energijom mogu uspostaviti organizacije, bez obzira na veličinu ili sektor. Posebno za tvrtke koje trebaju veliku količinu energije, standard nudi opsežne sustavne zahtjeve i smjernice za uspješnu implementaciju.

Standard omogućuje malim i srednjim organizacijama da poduzmu prve korake prema upravljanju okolišem s naglaskom posebno na području korištenja energije. Za tvrtke s postojećim sustavom upravljanja okolišem, standard može pomoći da se još više naglasi ekološki čimbenik korištenja energije.

 

Zahtjevi

Između ostalog, pojam energije uključuje električnu energiju, goriva, paru i isparenja, komprimirani zrak i obnovljive izvore energije. Pojam "upotreba energije" razmatra se vrlo opsežno i uključuje, na primjer, rasvjetu, ventilaciju, grijanje, hlađenje, procesnu toplinu, transport, procese ili proizvodne linije.

Osnovni zahtjevi su:

  • Proces energetskog planiranja uključuje određivanje ključnih energetskih brojki i osnovu za energetsku
  • Određivanje relevantnih utjecajnih čimbenika
  • Izrada akcijskih planova
  • Osposobljenost osoba koje utječu na potrošnju energije
  • Poboljšanje sustava upravljanja energijom i energetski relevantnih performansi
  • Kriteriji energetske učinkovitosti za nabavu i projektiranje objekata
  • Integracija u poslovne procese
Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Izvješća o održivosti

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Igor Panin

General Manager QAA d.o.o - Edukacija, certifikacija i evaluacija

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542