Motivacija i korist

Postoji oko 300.000 certificiranih organizacija diljem svijeta, prema ISO 14001, a broj se povećava svake godine.

Općenito, ISO 14001: 2015 također slijedi strukturu visoke razine (HLS), baš kao i ISO 9001. Od 2012. godine, ISO/IEC direktive imaju specifikacije o strukturi i ključnim sadržajima standarda sustava upravljanja. Usvojen je novi Aneks i ovaj prilog daje smjernice svim tehničkim odborima u području sustava upravljanja o tome kako standardi sustava upravljanja moraju biti strukturirani i osnovni tekst koji moraju sadržavati. Važne teme ovih revizija već su identificirane relevantnim zahtjevima: novi prioriteti za razmišljanje temeljeno na riziku, vodstvo, kontekst organizacije, fokusiranje na kompetenciju i jedinstveni vremenski okvir dokumentiranih informacija, teme određene ovom zajedničkom strukturom i relevantan ključni sadržaj.

Uz ISO 9001, 14001 i 45001 (bivši OHSAS 18001), ovaj Aneks SL temelj je za sve standarde sustava upravljanja koji će se revidirati u budućnosti. Zahvaljujući tome, korisnicima je pojednostavljena zajednička primjena ovih standarda u integriranim sustavima upravljanja.

Ciljevi
 • Zaštita okoliša kroz eliminaciju ili smanjenje negativnih utjecaja na okoliš

 • Smanjenje ili eliminacija mogućih negativnih utjecaja na organizaciju

 • Podrška organizaciji u ispunjavanju zakonskih obveza

 • Poboljšanje performansi zaštite okoliša

 • Kontrola nad načinom kako se proizvodi i usluge razvijaju, proizvode i distribuiraju uzimajući u obzir cijeli životni ciklus proizvoda/usluge

 • Ostvarenje financijskih i operativnih prednosti kako bi se ojačala pozicija organizacije na tržištu

 • Povećanje povjerenja zainteresiranih strana komunikacijom relevantnih informacija vezanih za zaštitu okoliša

Struktura

Prema reviziji iz 2015., ISO 14001 ima novu strukturu:

 • Područje primjene

 • Normativne reference

 • Nazivi i definicije

 • Kontekst organizacije

 • Vodstvo

 • Planiranje

 • Podrška

 • Radni proces

 • Vredovanje uspješnosti

 • Poboljšavanje

Akreditacija

Prema Federalnom Sl. Vidi 182. Uredbu, objavljenu 4. svibnja 2006., Quality Austria - Training, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditiran za certifikaciju organizacija prema ISO 14001.

Drugi relevantni standardi

EMAS, ISO 50001, ISO 9001, ISO 45001, SCC, Izvješća o održivosti.

Naš ekspert

Nezavisnost. Kompetentnost. Pouzdanost.

Igor Panin

General Manager QAA d.o.o - Edukacija, certifikacija i evaluacija

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542