Upravljanja okolišem i energetskom učinkovitošću

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Motivacija i koristi

EMAS pomaže organizacijama da samostalno i kontinuirano unaprijede svoju internu zaštitu okoliša. EMAS je skraćenica za “Eco-Management and Audit Scheme”, koja je također poznata pod ključnom riječi “Eco-Audit”. EMAS donosi sljedeće sveobuhvatne prednosti:

 • povećanje vjerodostojnosti i transparentnosti prema javnosti u pitanjima zaštite okoliša
 • povećanje pravne sigurnosti
 • osiguravanje budućnosti organizacije na dugoročnoj osnovi
 • konkurentska prednost omogućena poboljšanjem imidža organizacije među kupcima, zaposlenicima, podugovaračima i javnim tijelima
 • poboljšanje identifikacije zaposlenika s organizacijom
 • povećanje produktivnosti i uštede troškova
 • smanjenje operativnih troškova uštedom energije i sirovina te smanjenjem nastanka otpada
 • objedinjavanje upravnih rješenja i dozvola temeljem Zakona o upravljanju okolišem
 • pojednostavljenje administracije
Ciljevi

EMAS se usredotočuje na:

 • održavanje i dokumentiranje zakonske usklađenosti
 • dokumentaciju o učinku zaštite okoliša u izjavi o okolišu
 • identificiranje i otklanjanje ekoloških i ekonomskih slabosti
 • smanjenje troškova uštedom materijala ili energije
Ciljna skupina

EMAS će biti otvoren za sudjelovanje bilo koje organizacije posvećene poboljšanju svoje ukupne ekološke učinkovitosti i unutarnje zaštite okoliša. Tvrtke, obrtnička poduzeća ili poslovni objekti, javne ustanove te mala i srednja poduzeća (SME) također mogu koristiti EMAS kao sustav upravljanja.

Kriteriji

Prema EMAS Uredbi, sustav upravljanja okolišem ne samo da mora ispunjavati zahtjeve točke 4 standarda ISO 14001 (Zahtjevi sustava upravljanja okolišem), već mora ispunjavati i sljedeće minimalne kriterije:

Zakonska usklađenost
Organizacije se obvezuje na poštivanje zakonske regulative i ostalih zahtjeva koje pred nju stavljaju zainteresirane strane.

Poboljšanje ekoloških performansi
Organizacije će se obvezati na kontinuirano poboljšanje svoje ekološke učinkovitosti.

Vanjska komunikacija i odnosi
Izjava o okolišu jedan je važan komunikacijski alat. Nadalje, trebao bi postojati otvoren dijalog s javnošću i ostalim zainteresiranim stranama. To će se pokazati auditoru zaštite okoliša tijekom provjere zaštite okoliša.

Uključenost zaposlenika
Organizacija mora pokazati da su zaposlenici aktivno uključeni u proces projektiranja za održivo poboljšanje.

Zahtjevi koje postavlja EMAS:

 • uspostavljanje sustava upravljanja okolišem radi definiranja, implementacije, provedbe, revizije i nastavka politike zaštite okoliša
 • provođenje internog audita okoliša
 • sastavljanje ekološke izjave
 • slanje izjave o okolišu registracijskom tijelu (nadležnom tijelu)
Akreditacija

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditirano je kao nadležno tijelo od strane Saveznog ministarstva za klimatske mjere, okoliš, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju (BMK- "Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität" Technnov) .

Drugi relevantni standardi

ISO 9001, ISO 14001, SCC, ISO 45001, Izvješća o održivosti, eccos22®, ONR 192500

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542