Društvena odgovornost (CSR – Corporate Social Responsibility)

Validacija izvješća o održivosti prema GRI

Motivacija i koristi

Organizacije su sve više zainteresirane za informiranje o mekim činjenicama povrh svog gospodarskog uspjeha, što je uglavnom prikazano u poslovnom izvješću.

Lagane činjenice navedene u izvješću o okolišu pružaju informacije o ekološkoj učinkovitosti organizacije, koje se mogu objaviti sa ili bez ekonomskih podataka.
Lagane činjenice navedene u izvješću o održivosti pružaju informacije o društvenom ponašanju organizacije u vezi s njezinim bližim radnim okruženjem, kao što su odnosi s dobavljačima, kupcima i zaposlenicima ili način na koji se bavi ljudskim pravima i manjinama. Ove informacije će se kombinirati s prezentacijom ekološkog i ekonomskog učinka organizacije.
Mnoga ekološka i društvena postignuća organizacije često su samorazumljiva za najviši menadžment, a nisu poznata široj javnosti.

Izvješća o okolišu i održivosti pružaju vam priliku da uvjerljivo predstavite ta postignuća.

Ciljevi

Vjerodostojna i sljediva komunikacija o održivom učinku organizacije:

  • motivacija zaposlenika
  • podizanje imidža u javnosti
  • poboljšanje procesa održivosti u organizaciji
Ciljna skupina

U osnovi, svaka organizacija – tvrtka, administrativno tijelo ili nevladina organizacija – može napisati izvješće o održivosti i dati ga validaciji, neovisno o veličini tvrtke ili sektoru.

Prednost je postojanje sustava upravljanja prema ISO 9001, ISO 14001 i/ili EMAS uredbi.

Izjave o okolišu prema EMAS Uredbi, poslovna izvješća ili bilance znanja mogu se integrirati u izvješće o održivosti.

Kriteriji

Nema obveznih normativnih zahtjeva na sadržaj izvješća. Stoga preporučamo korištenje međunarodno priznate smjernice "Smjernice za izvješćivanje o održivosti" Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI) u trenutno važećim verzijama kao osnovu.

Važni kriteriji su relevantnost, cjelovitost i integritet, istinitost i razumljivost sadržaja izvješća, podataka i pokazatelja.

Koraci prema validaciji

Raspon usluga koje pruža Quality Austria uključuje:

  • preliminarni razgovor
  • pregled nacrta izvješća
  • provjera valjanosti i vjerodostojnosti na licu mjesta
  • ispitni certifikat, koji će biti otisnut u izvješću
Drugi relevantni standardi

ISO 9001, EMAS-VO, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ONR 192500, SR 10

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542