Pregled

Etičko djelovanje i ponašanje sve su više alat za donošenje odluka za poslovne klijente pri odabiru budućih poslovnih partnera. Svijest o društvenoj odgovornosti (CSR), ljudskim pravima, zaštiti na radu, kodeksu ponašanja ili zahtjevima zakona o radu dokazana je društvenim revizijama.

Podržavamo vas u postizanju dugoročnih ciljeva!!

+385 99 654 6542