TANJA DINIĆ

Fortenova Grupa


Zaposlena je u Fortenova grupi na poziciji Direktor Interne revizije za sigurnost hrane. Odgovorna je za reviziju osiguranja sustava kvalitete I sigurnosti hrane , poštivanje svih zakonskih zahtjeva , Standarda, Normi te internih procedura iz područja sigurnosti hrane, osiguranja kvalitete, zaštite potrošača kao I provođenja dobre laboratorijske I proizvodne prakse unutar proizvodnih kompanija I maloprodaje Fortenova Grupe. Magistar je prehrambene tehnologije, Interni auditor za sustave upravljanja sigurnošću hrane I zaštitu okoliša te Ovlašteni interni revizor za područje gospodarstva. Karijeru je započela u Državnom inspektoratu, kao državni inspektor za područje gospodarstva te nastavila graditi na vodećim pozicijama u osiguranju kvalitete I sustava upravljanja kvalitetom u maloprodaji i prehrambenoj industriji ,a vodila je I akreditirani laboratorij za istraživanje I razvoj zdravstvene ispravnosti hrane. Svoje iskustvo sa više od 25 godina rada u području sigurnosti hrane dijeli i kao predavač na brojnim konferencijama unutar regije i Europe.
+385 99 654 6542