06. Jul 2023

Trajanje SCC:2011 certifikata

Što morate znati o SCC standardu?

Sektor SCC-a trenutno je podložan snažnoj dinamici. Zbog toga Vas želimo obavijestiti o trenutnoj situaciji i nadolazećim promjenama.

 

SCC („Safety Certificate Contractors“) je međunarodni standard za upravljanje sigurnošću, zdravljem i životnom sredinom za pružatelje tehničkih usluga i agencije za zapošljavanje, koje postaju aktivne u prostorima klijenta. Ovaj standard također definira zahtjeve koji se postavljaju pred podizvođače na jedinstven način. SCC je procedura certifikacije za sustave upravljanja sigurnošću uz razmatranje relevantnih zdravstvenih i ekoloških aspekata. Certifikati u skladu sa SCC mogu se steći zajedno sa certifikatima  prema ISO 9000 ss, ISO 14001, ISO 45001, EN 13816 i SMS §39 EisbG EU RL 2004/49/EG.

 

Što je potrebno znati:

Nacionalni program će se ubuduće zvati SCC VAZ 2021 A ili SHE VAZ 2021 A. Odlukom iz travnja 2023. godine utvrđeno je da će od 1. svibnja 2023. godine osobni certifikati po SCC:2011 vrijediti samo 5 godina. U narednom razdoblju osobni certifikati prema SCC VAZ 2021 također će vrijediti 5 godina. Stari osobni certifikati SCC 2011 koji vrijede 10 godina ostati će na snazi najkasnije do 1. svibnja 2028. godine. Na zahtjev korisnika, certifikacijske organizacije mogu izdati osobne certifikate izdane u posljednjih 12 mjeseci (od 1. svibnja 2022. godine) sa rokom trajanja od 5 godina.

 

Važnost qualityaustria certifikata - pojašnjenje:

Činjenica je da Quality Austria ima važeće akreditacije kako u području certifikacije sustava (SCC*, SCC**, SCCP, SCP) tako i za osobnu certifikaciju (SHE operativni menadžer, operativno osoblje) po važećem modelu SCC:2011. Akreditacije u Accreditation Austria također nisu vremenski ograničene u ovom pogledu dok se ne objave prijelazna pravila. Dakle, SCC certifikati koje izdaje Quality Austria također ne istječu i nisu vremenski ograničeni.

 

Pogled - šta se događa dalje?

Slično propisima SCC-a u Nizozemskoj i Njemačkoj, austrijski propisi SCC:2011 se također revidiraju. Austrijski vlasnik programa FVMI pridružiti će se prelasku na novi set pravila SCC-VAZ 2021 (model SCC-VAZ iz Njemačke).

Stoga vam šaljemo aktualne informacije (kao prijevod originalnog teksta) Sektorskog odbora SCC (Austrija) o ovome, koje možete proslijediti partnerima i klijentima:

„Verband akkreditierter Zertifizierungsgesellschaften e.V. (VAZ e.V.) je novi vlasnik programa njemačkih SCC propisa od rujna 2021. S preuzimanjem, prethodna SCC verzija 2011 zamijenjena je sa SCC-VAZ 2021.

Austrijski vlasnik programa FVMI pridružiti će se prelasku na novi set pravila SCC-VAZ 2021. Trenutno se razmatra priznavanje prelaska na novi set pravila SCC-VAZ 2021 kod austrijskog tijela za akreditaciju „Accreditation Austria“.

Nakon uspješno položenog ispita, certifikati SCC za organizacije i osobe će se izdavati isključivo prema novom skupu pravila SCC-VAZ 2021. Sadržaj novog pravilnika SCC-VAZ 2021 ne razlikuje se od pravilnika SCC 2011. Trenutno se austrijski certifikati i dalje izdaju prema akreditaciji koja vrijedi u Austriji prema pravilima SCC 2011. Ovi certifikati stoga vrijede i u Austriji i u inozemstvu, pošto se osnovni skup pravila smatra ekvivalentnim."

Izvor: VKO-SCC Austrija - Validnost certifikata, prikaz stranice od 11. travnja 2023. godine

 

Koje su prednosti SCC-a?

Prednosti za kompanije sa SCC certifikatom su višestruke i uključuju sljedeće:

Standard povećava svijest o sigurnosti među svim zaposlenicima.

Kroz procese i specifikacije, operativna sigurnost i zaštita zdravlja se kontinuirano revidiraju ili optimiziraju tamo gdje je to potrebno.

Istovremeno, smanjuje se učestalost nezgoda, što može rezultirati vidljivom prednošću pred konkurencijom.

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:

Aktualnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspjeha!

09. Sep 2023

Quality Austria dobila akreditaciju za ISO 55001 upravljanje imovinom!

21. Aug 2023

UPRAVLJANJE ENERGIJOM – POGON ZA ODRŽIVU BUDUĆNOST 2023

2. Konferencija

Learn more
23. Feb 2023

RSPO – Okrugli stol o održivom palminom ulju

30. Jan 2023

Tradicija uspjeha Food Safety Eventa!

18. Oct 2022

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije je ponosni nositelj certifikata ISO 27001

13. Oct 2022

Konferencija “Upravljanje energijom: JUČER, DANAS, SUTRA” je pravi pogodak!

13. Oct 2022

HQF certifikacija u opskrbnim lancima prema ENFIT standardu

06. Jun 2022

Konferencija Upravljanjem energijom do uspješnije organizacije

30. Sep 2021

Austrian Business Circle (ABC) – Quality Austria Adriatic d.o.o. i Adventage Austria

12. Dec 2019

Veleučilište u Karlovcu – Gostujuće predavanje Andreje Ivezić, dipl. ing.

14. Nov 2019

Sudjelovanje na stručnom skupu „Gospodarenje otpadom“

+385 99 654 6542