30. Sep 2021

Austrian Business Circle (ABC) – Quality Austria Adriatic d.o.o. i Adventage Austria

Održan još jedan uspješan Austrian Business Circle (ABC) – Quality Austria Adriatic d.o.o. i Adventage Austria.

30.09.2021. u prostorijama kluba Matis održan je susret kojemu je za cilj bio razmjena iskustava vodećih kopanija na temu kako sustavi upravljanja pomažnu organizacijama da učinkovito upravljanju poslovnim procesima. Predavanje na temu Upravljanje poslovnim procesima i industrija 4.0 održao je Igor Panin, general manager Quality Austria Adriatic d.o.o.

Predavanje na temu Integriranih sustava upravljanja održala je Katarina Strajher ih tvrtke Holcim Hrvatska.

Predavanje na temu Sigurnost i digitalna transformacija u pametan rad održao je Danijel Antonić, grad Rijeka.

Hvala svim sudionicima na sudjelovanju u Austrian Business Circle.

Aktualnosti i događaji

Osnova dugoročnog uspjeha!

06. Jun 2022

Konferencija Upravljanjem energijom do uspješnije organizacije

12. Dec 2019

Veleučilište u Karlovcu – Gostujuće predavanje Andreje Ivezić, dipl. ing.

14. Nov 2019

Sudjelovanje na stručnom skupu „Gospodarenje otpadom“

12. Sep 2019

Austrian Business Circle – Quality Austria Adriatic

+385 99 654 6542