Edukacije u ponudi

Uz certifikaciju sustava, jedna od najvažnijih aktivnosti tvrtke Quality Austria Adriatic je i ekskluzivno pravo organizacije edukacija, in-house treninga i seminara po razvijenoj shemi školovanja Quality Austria i EOQ (European Organization for Quality) sa završnim certifikatom QA i EOQ.

Quality Austria GmbH pruža svjetski cijenjene i priznate programe edukacija koji obuhvaćaju preko 500 edukacija godišnje u području sustava upravljanja kvalitetom, sigurnošću hrane, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu kao i posebnim edukacijama namijenjenim specifičnim djelatnostima i granama industrije.

Certifikati Quality Austria su priznati širom svijeta zahvaljujući normi ISO 17024 koji pruža okvire za proces ispitivanja, monitoringa i periodičnog ponovnog ocjenjivanja. Također, certifikati imaju odličnu reputaciju kao objektivan dokaz stručnosti

Više o edukacijama možete saznati na stranici Edukacija.

Ukoliko želite više informacija možete nas kontaktirati putem maila office@qualityaustria.hr ili putem stranice Kontakt