Client 3

Pohađala sam kurs za menadžera kvaliteta i za internog auditora. I jednim i drugim sam vrlo zadovoljna. Predavanja nam je držala g-đa Jelena Cice i o njoj imam samo reči hvale. Odličan je predavač, predavanja su joj zanimljiva i u stalnoj komuniikaciji je sa polaznicima.Snežana Stamenković
Projektant maš.instalacija/Predstavnik rukovodstva za QMS
JKP “Gradska toplana” Niš