Client 1

Za Quality Austria Centar smo saznali preko Privredne komore Beograda, koja je u saradnji sa QA orgnizovala obuku za Menadžere sistema kvaliteta i zaštite životne sredine. U to vreme smo mi bili u toku implementacije standarda ISO 9001, ali implementacija uz pomoć eksternog konsultanta nije davala zadovoljavajuće rezultate. Obuka nam je pomogla da taj posao obavimo sami i u potpunosti prilagodimo sistem svojim potrebama i specifičnostima.Dragan Cvetković
Menadžer sistema kvaliteta/Direktor
MetaData d.o.o.